Wykonujemy także modernizacje, remonty istniejących urządzeń, maszyn, wykonawstwo i montaż nowych linii technologicznych wraz z ich rozruchem i szkoleniami.

Świadczymy również usługi automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych.